InTransit
Home
Info
Diensten
Agenda
Contact
InTransit
Assessment
Begeleiding
Consultancy
Debriefing
Training
MissionKids
Voor het slagen van een uitzending is preventief psychologisch onderzoek van belang. Niet iedereen is geschikt voor het wonen en werken in het buitenland. Een gedegen assessment kan veel telerustelling, frustratie en voortijdige terugkeer voorkomen.

InTransit verricht assessments in het kader van voorbereiding op uitzending en bij hernieuwde uitzending. Dit assessment kan aangevraagd worden via de uitzendende organisatie of door de (toekomstige) expatriate zelf. In het assessment kunnen specifieke vragen in verband met de context van de uitzending of met de uitgezondene zelf worden meegenomen. Ook de eventuele partner kan hierbij betrokken worden.

De instrumenten die InTransit gebruikt bij het assessment zijn vragenlijsten, gesprek(ken), testen en casussen. In het assessmentverslag wordt een beschrijving gegeven van de persoonlijkheid en de sterke kanten en valkuilen van de (toekomstige) expatriate. Besproken wordt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor het functioneren in een andere cultuur. Dit resulteert in aandachtspunten voor verdere voorbereiding, plaatsing en begeleiding.