InTransit
Home
Info
Diensten
Agenda
Contact
InTransit
Assessment
Begeleiding
Consultancy
Debriefing
Training
MissionKids
Het leven van een mens kent hoogte- en dieptepunten. Wanneer vertrouwde, bekende kaders wegvallen, kunnen bepaalde ervaringen of gebeurtenissen extra hard aankomen.

InTransit biedt begeleiding bij psychosociale problemen die gerelateerd zijn aan het expatleven. Hierbij kan gedacht worden aan:

- burnout
- acculturatieproblemen en cultuurschok
- aanpassingsproblemen
- posttraumatische stress
- angsten
- relatie- en gezinsproblemen
- identiteitsproblemen en levensfaseproblematiek
- re-entrystress
- transitieproblemen

InTransit heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van volwassenen, adolescenten en kinderen op het snijvlak van psychologie en crossculturele ervaringen. Wanneer de problematiek niet behandeld kan worden door onze medewerkers verwijzen wij zo spoedig mogelijk door naar een passende instantie of behandelaar. Tevens kunnen wij wijzen op literatuur die behulpzaam is bij het oplossen of hanteerbaar maken van genoemde problemen.