InTransit
Home
Info
Diensten
Agenda
Contact
InTransit
Assessment
Begeleiding
Consultancy
Debriefing
Training
MissionKids
Tijdens het verblijf in het buitenland maken de expatriate en de gezinsleden veel mee. Om dit een goede plek te geven, bieden wij debriefingsgesprekken aan.

InTransit voert debriefingsgesprekken in verlof en bij (onverwachte) terugkeer. De debriefingsgesprekken zijn gericht op het persoonlijke leven. (Debriefing over zaken die direct met het werk te maken hebben wordt meestal door de uitzendende instantie gedaan.) In de gesprekken wordt stilgestaan bij heden, verleden en toekomst. Er is aandacht voor life-events, de dagelijkse stress, en andere gebeurtenissen die het leven positief of negatief hebben be�nvloed.

Als er sprake is van een traumatische gebeurtenis (natuurramp, ongeluk, geweld) dan wordt gebruikt gemaakt van 'critical incident debriefing'. In deze debriefing staat de traumatische gebeurtenis centraal en wordt men geholpen gedachten en gevoelens rond het gebeuren te ordenen en verwerken.

Persoonlijke debriefing kan ook binnen de organisatie plaatsvinden, door mensen die daarin getraind zijn. InTransit verzorgt cursussen voor het aanleren van debriefingsvaardigheden en het opmerken van signalen die erop wijzen dat de betreffende persoon meer professionele hulp nodig heeft. Zo kan in eerste instantie de debriefing plaatsvinden binnen de organisatie en bij ernstige problematiek doorverwezen worden.