InTransit
Home
Info
Diensten
Agenda
Contact
InTransit
Medewerkers
Naam
Publicaties
Literatuur
Links
InTransit werkt met een team van drie professionals. Bij uw aanmelding wordt gekeken bij wie uw hulpvraag het beste past. Ons team bestaat uit:

- drs. I. Blom-Vrijmoeth, gz-psycholoog / klinisch psycholoog en
psychotherapeut


- drs. C.A. Eijgenraam-de Groot, orthopedagoog

- drs. C.N.M. Nap-van Dalen, psycholoog NIP


drs. I. Blom-Vrijmoeth, gz-psycholoog / klinisch psycholoog en psychotherapeut
BIG registratienummers: 79050272525 en 99050272516
Irene deed korte missies in het buitenland en werkt(e) met vluchtelingen in Nederland. Ze werd zeer geboeid door het leven van mensen uit verschillende culturen. Ook werkte ze 14 jaar als diagnosticus en behandelaar bij Eleos, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Met deze ervaringen en een goede opleiding als gz-psycholoog/psychotherapeut meldde ze zich in 2005 bij InTransit. Haar specialisaties zijn: het psychologisch onderzoek van mensen die uitgezonden willen worden en het behandelen van mensen met psychische problemen, waaronder uitgezondenen die vanwege confrontatie met schokkende gebeurtenissen getraumatiseerd zijn.

drs. C.A. Eijgenraam-de Groot, orthopedagoog
Sinds april 2013 zet Carien haar kennis en ervaring in binnen InTransit met name in het afnemen van psychologische onderzoeken bij kandidaat- zendingswerkers. Carien woonde tijdens haar basisschoolperiode in Peru. Op haar elfde maakte ze de transitie naar Nederland. Na haar studie orthopedagogiek en een aantal jaar werkervaring in Nederland vertrok zij met haar gezin naar Mexico, waar ze zeven jaar woonden en werkten.

drs. C.N.M. Nap-van Dalen, psycholoog NIP
Corry woonde met haar man en kinderen twaalf jaar in Nepal, waar zij werkte in dienst van de United Mission to Nepal. Toen haar in 2000 gevraagd werd zich aan InTransit te verbinden, zag ze dit als een uitgelezen kans om haar ervaring in het buitenland en haar opleiding als psycholoog met elkaar te verbinden en in te zetten voor expats en (zendings)werkers. Ze heeft zich gespecialiseerd in psychologisch onderzoek van mensen die uitgezonden willen worden, alsook in training, begeleiding, debriefing en kortdurende behandeling van uitgezondenen. Daarnaast fungeert ze als telefoniste, dus krijgt u meestal haar aan de lijn als u naar InTransit belt.

Voor opdrachten in Human Resource Management werkt InTransit samen met Reina Folkerts van IN-ZICHT consulting.

Beroepscode

De medewerkers van InTransit zijn gebonden aan de beroepscode voor psychologen (www.psynip.nl). Zij hebben onder andere geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming mogen zij geen informatie over u verstrekken aan derden. Deze plicht geldt niet binnen het eigen team, waar zaken aangaande de aanmelding, begeleiding of behandeling regelmatig worden besproken. Door middel van intervisie binnen het team worden de medewerkers gescherpt. Ook volgen zij cursussen en houden zij de vakliteratuur bij om up-to-date te blijven op hun vakgebied.